Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας http://web.tee.gr/
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας https://www.teetde.gr/
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://www.ypeka.gr/
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας http://www.pde.gov.gr/gr/index.php

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α) ΗΛΕΙΑΣ (email για ηλεκτρονική αποστολή αιτήσεων): s.arxit.ilias@gmail.com 

ΣΥΠΟΘΑ (Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Π.Ε.Ηλείας) : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 33 Τ.Κ.26110 – τηλ.2610 454987 (εσωτ.109) φαξ: 2610454986

Εθνικό Κτηματολόγιο : https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx

Γραφεία Κτηματογράφησης Αμαλιάδας,Πύργου 2 : http://www.ktimatologio-amaliadas.gr/

Υπηρεσία θέασης χαρακτηριστικών στοιχείων εδαφοκάλυψης GAEC και LPIS (εύρεση τοπονυμίων)
(Υπουργείο Αγροτικης Ανάπτυξης) :http://gaec.topographiki.gr/gaec_web/