Διετές Προγραμματικό Σχέδιο Δράσης

2017-2019

 

Εισαγωγή

H παρούσα θητεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Ηλείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, διαφαίνεται ότι θα εξελιχθεί σε ένα εξαιρετικά δυσχερές περιβάλλον για τον επιστημονικό κλάδο των διπλωματούχων μηχανικών.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τόσο οι νέοι όσο και οι παλιότεροι συνάδελφοι στην αγορά εργασίας είναι κοινά. Προσδοκούν δε, από το Τεχνικό Επιμελητήριο να σταθεί δίπλα τους και να αγωνιστεί για την επίλυσή τους.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηλείας , με έκδηλη τη συμπαράσταση της Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Δυτικής Ελλάδας οφείλει και στοχεύει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μηχανικού του Νομού μας , αποδεικνύοντας ότι το ΤΕΕ δεν είναι απέναντι, αλλά δίπλα του στον καθημερινό αγώνα του για επιβίωση, με αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη.

 

Άξονες Δράσης

Oι άξονες δράσης τις επιτροπής οφείλουν να κινούνται προς δύο βασικές κατευθύνσεις. Αφ’ ενός της αξιοποίησης του ρόλου του ΤΕΕ ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και αφ’ ετέρου της αρωγής του έργου των συναδέλφων μηχανικών σε όποιο τομέα και αν δραστηριοποιούνται.

Αναλυτικότερα, η Νομαρχιακή Επιτροπή αναλαμβάνει δράσεις έχοντας τις εξής βασικές στοχεύσεις:

 1. Την ανάδειξη και επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας του μηχανικού
 2. Την συμβολή μας ως επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάγνωση και επίλυση προβλημάτων του Νομού Ηλείας
 3. Την καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας – το ΤΕΕ δίπλα στο συνάδελφο

1. Ανάδειξη και επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας του μηχανικού

Ελεύθερος επαγγελματίας ή μισθωτός του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, ο Έλληνας μηχανικός καθημερινά προσπαθεί να διαβεί μέσω συμπληγάδων όπως η ανεργία,το εχθρικό φορολογικό σύστημα,το ασφαλιστικό,τη γραφειοκρατία,τη δαιδαλώδη νομοθεσία ενώ ταυτόχρονα νιώθει τον κλοιό των ευθυνών να δένει ασφυχτικά γύρω του.

Το φαινόμενο της μετανάστευσης του μηχανικού έχει γιγαντωθεί δίπλα μας με αποτέλεσμα η τοπική κοινωνία και οικονομία να αιμορραγεί.

Χρέος μας ως Νομαρχιακή Επιτροπή Ηλείας είναι να παλέψουμε με τις όποιες δυνάμεις διαθέτουμε να επουλώσουμε όσες από αυτές τις πληγές μπορούμε.Η δράση μας σε αυτό τον τομέα στοχεύει:

 • στο σχεδιασμό της ιστοσελίδας της Νομαρχιακής Επιτροπής ως τόπο πληροφόρησης , επικοινωνίας , έκθεσης ερωτημάτων ,αναζήτησης χρήσιμου ψηφιακού υλικού για μηχανικούς
 • στην καταγραφή τρεχόντων προβλημάτων της καθημερινότητας του μηχανικού ελεύθερου επαγγελματία ή μισθωτού – με την παρέμβαση μας στα αρμόδια όργανα για την προώθηση της επίλυσής τους
 • στη διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων σε κρίσιμα επαγγελματικά θέματα
 • στην παρέμβασή μας σε περιπτώσεις διχογνωμίας σε θέματα νομοθετικής ασάφειας μεταξύ ιδιώτη και δημοσίων υπηρεσιών
 • στην καθημερινή υποστήριξη των μελών μας του δημοσίου τομέα, σε θέματα λειτουργίας των υπηρεσιών στις οποίες εργάζονται
 • στην τακτική ενημέρωση των μελών μας μέσω μιας ιστοσελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις εξελίξεις στην πολεοδομική νομοθεσία,το φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα
 • στην προσπάθεια για την διαφύλαξη μιας αξιοπρεπούς αμοιβής για την εκπόνηση μελετών οικοδομικών έργων ,τοπογραφικών , έκδοσης πιστοποιητικών Π.Ε.Α. , δηλώσεων του Ν.4495/17 κ.λ.π. διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα του παραγόμενου έργου.

2. Ανάδειξη του ρόλου της Ν.Ε. ως επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτείας.

 • Διεκδικούμε και συστήνουμε Ομάδες Εργασίας οι οποίες γνωμοδοτούν σε κρίσιμα ζητήματα-προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων τοπικών φορέων για τα οποία το Τεχνικό Επιμελητήριο οφείλει να καταθέσει άποψη
 • Καταθέτουμε άποψη στα ζητήματα Χωροταξικού – Πολεοδομικού Σχεδιασμού
 • Ενεργοποιούμε το Μητρώο Εθελοντών μηχανικών που έχει συσταθεί από το ΤΕΕ/ΤΔΕ και σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία της Π.Ε.Ηλείας δραστηριοποιούμαστε σε θέματα ενημέρωσης του πολίτη, πρόληψης και διαπίστωσης σημείων τρωτότητας των δημοσίων κτιρίων – υποδομών.
 • Συστήνουμε επιτροπή παρακολούθησης εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και εφαρμογή περιβαλλοντικών όρων αυτής.
 • Παρέχουμε πλήρη στήριξη των Ο.Τ.Α. για την ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών όπως  επέκταση σχεδίων πόλης, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ, και αλλαγή χρήσεων μέσου Τ.Χ.Σ. που προβλέπονται από τις Ζ.Ο.Ε. σε περιοχές που αποτελούν τροχοπέδη για επενδύσεις.
 • Ασκούμε πίεση στην κεντρική εξουσία σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΔΕ για την ολοκλήρωση των μελετών, κτηματολογίου, δασολογίου, έτσι ώστε μαζί με τις χρήσεις γης να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο επιχειρηματικής ανάπτυξης για τον νομό μας ειδικότερα στους τομείς του τουρισμού και του πρωτογενή τομέα.

 

3. Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας

Επιδίωξή μας είναι η Ν.Ε.Ηλείας να βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με το συνάδελφο μηχανικό του νομού. Μέσα από την επαφή αυτή και έκδηλο τoν αγώνα μας για τη βελτίωση της καθημερινότητάς του στοχεύουμε στην ανάδειξη της αλληλεγγύης ως μοναδικού πλέον ισχυρού όπλου που μας έχει απομείνει.Σε αυτή την κατεύθυνση :

 • Φέρνουμε κοντά τους μηχανικούς του τόπου μας μέσω διαφόρων εκδηλώσεων
 • Αναπτύσσουμε διαύλους επικοινωνίας με τις άλλες Νομαρχιακές Επιτροπές του ΤΕΕ της Περιφέρειας αλλά και πανελληνίως με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών
 • Επιδιώκουμε τον σχεδιασμό  κοινών δράσεων σε συνεργασία με άλλα τοπικά επιμελητήρια, συλλόγους και φορείς

Το ανωτέρω Διετές Σχέδιο Δράσης είναι ανοιχτό σε προτάσεις όλων των μελών του ΤΕΕ που δραστηριοποιούνται στο νομό μας.

Φιλοδοξούμε στο τέλος της θητείας μας να έχουμε καταφέρει τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηλείας του ΤΕΕ. και την ανάδειξή της σε συνοδοιπόρο του Ηλείου μηχανικού και ισχυρό παράγοντα της τοπικής κοινωνίας.

Το Δ.Σ.

Νομαρχιακή Επιτροπή Ηλείας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας