Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής – 20/20/20

Ορίστηκε συνεδρίαση του Σ.Α. Π.Ε.Ηλείας για τις 20/20/20