Ομάδες εργασίας

ΕΤΟΥΣ 2017

  1. Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία των ορίων των οριοθετημένων οικισμών αρμοδιότητας Δ.Πύργου

Μέλη της ομάδας: 1)Διπλωματούχος τοπογράφος μηχανικός Παρασκευή (Εύη) Θεοδωροπούλου  2) Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός Θεόδωρος Χριστόπουλος

Αντικείμενο : Υποστήριξη της ΥΔΟΜ Δ.Πύργου στη σύνταξη και υποβολή στο ηλεκτρονικό σύστημα ανάρτησης Δασικού Χάρτη της ΕΚΧΑ Α.Ε όλων των περιγραμμάτων των οριοθετημένων οικισμών αρμοδιότητας της ΥΔΟΜ Δ.Πύργου. Το σχετικό υλικό είναι διαθέσιμο στη σελίδα του Ψηφιακού Υλικού της παρούσας σελίδας.