Νομοθεσία – Εγχειρίδια – Έντυπα

  1. Έντυπα Δ1 για υποβολή δήλωσης κτηματολογίου – ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD
  2. Αρχείο Συμβολαιογράφων Αμαλιάδας – Δείτε τη λίστα με το ποιος έχει , ποιο αρχείο συμβολαιογράφου στην πόλη της Αμαλιάδας (23/11/2018)
  3. Νέο Έντυπο Μικρής Κλιμακας (ν.4495/17) – KATAΡΓΗΘΗΚΕ – ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 15/10/2018 ο ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης αδειών
  4. Όλες οι οδηγίες ΤΟΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων 
    Nέες ΤΟΤΕΕ (ενημ.21-11-2017)
  5. Οδηγίες-Εγχειρίδια Ασφάλειας και Υγιεινής 
  6. Θεμελιακή γείωση – ΕΛΟΤ1424