Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Oνοματεπώνυμο email ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Πρόεδρος: Χρήστος Γεωργακόπουλος     cgeorgak@hotmail.com Πολιτικός Μηχανικός
Αντιπρόεδρος: Σπύρος Καράμπελας      spykarabe@gmail.com Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Πολεοδομίας
Γραμματέας: Μαργαρίτα Αλεξοπούλου    alexop.marg@gmail.com Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος: Βασίλειος Παναγόπουλος      stegastiki@gmail.com Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος: Γεώργιος Τσουραπάς       tsurapasg@gmail.com Μηχανολόγος Μηχανικός