Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Oνοματεπώνυμο email ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Πρόεδρος: Χρήστος Γεωργακόπουλος     cgeorgak@hotmail.com Πολιτικός Μηχανικός
Αντιπρόεδρος: Παναγιωτα (Γιούλη) Τσακιρίδου yltsakiridou@gmail.com Αρχιτέκτων Μηχανικός
Γραμματέας: Σπύρος Καράμπελας spykarabe@gmail.com Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Χωροταξίας& Πολεοδομίας
Μέλος: Βασίλειος Παναγόπουλος      stegastiki@gmail.com Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος: Διονύσιος Μπέλτσος     dbeltsos@gmail.com Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός