Οικονομική προσφορά

Οδηγίες της ΥΔΟΜ Δ.Ήλιδας για τον υπολογισμό των φορολογικών οικοδομικής αδείας που αφορούν τον “μεταγενέστερο έλεγχο φορολογικών” του e-adeies

Κατεβάστε το αρχείο στον σύνδεσμο :

https://drive.google.com/file/d/192jlUOked87vGKiAtENWVaMH3RDeiTBZ/view?usp=share_link

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

ελέγχου εισφορών – κρατήσεων

 • Έγκριση όλων των μελών της ομάδας έργου στην αίτηση
 • Τεύχος υπολογισμού αμοιβών ΤΕΕ (τελικό)
 • Προϋπολογισμός έργου και προϋπολισμός για υπολογισμό  κρατήσεων- εισφορών  με σφραγίδα/υπογραφή μηχανικού
 • Συμφωνία εμβαδών προϋπολογισμού με εμβαδά διαγράμματος κάλυψης
 • Συμφωνία εμβαδών προϋπολογισμού με εμβαδά πίνακα δόμησης αίτησης
 • Σημείωμα κατάθεσης εισφορών στους αντίστοιχους κωδικούς εσόδων ΔΟΥ με σφραγίδα/υπογραφή μηχανικού και υπολογισμούς, ως κάτωθι:
ΚΗ /47 ψήφισμα, επί προϋπολογισμού με κλιμακούμενα ποσοστά (ΚΥΑ αριθμ. ΓΓΔ 1803 / 21-11-2001 ΦΕΚ 1587 /Β/30-11-2001): Από 1,00 – 58,50 Χ 0%          =0 Από 58,50  – 147,00  Χ 0,5%   =0,44 Από 147,00  – 293,00  Χ 1%    =1,46 Από 293,00  – 587,00  Χ 1,5% = 4,41 Από 587,00  και άνω    Χ 2%   Σε περίπτωση προσθήκης το ΚΗ υπολογίζεται με 2% χωρίς κλιμάκωση. Περιπτώσεις απαλλαγής : Βλ. απόφαση 38202/1977 Υπουργού Δημοσίων Έργων 
60% ΚΗ (υπέρ του Δημοσίου)ΚΑΕ 1140104001
40% ΚΗ ( υπέρ του ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ)ΚΑΕ 62107
Εισφορά ΤΕΕ  0,25o/oo επί προϋπολογισμού, ελάχιστο 0,07€ΚΑΕ 82645
Εισφορά υπέρ Δήμου, 0,5% επί Προϋπολογισμού πέραν των 290,00€. Για προσθήκη δεν αφαιρούνται τα 290,00€Δήμος ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΕ 62107
Δήμος ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΕ 62250
Δήμος ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ -ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΚΑΕ 62036
Δήμος ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΕ 62047
Παράβολο Δημοσίου 0,5%επί των πάσης φύσεως κρατήσεων, τελών και εισφορών πλην των υπέρ του Δημοσίου (60% ΚΗ), μέγιστο 2,50€ΚΑΕ 83556
Χαρτόσημο επί ΤΕΕ, 2% επί εισφοράς ΤΕΕΚΑΕ 1110489001
Παράβολο Ν. 1041/80 άρθρο 77   Δαπάνης έργου, 0,2% επί Προϋπολογισμού, ελάχιστο 2,50€ΚΑΕ 1110489001
ΟΓΑ χαρτοσήμου, 20% επί του παραβόλου Ν. 1041/80ΚΑΕ 1110403001
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 5% επί του προϋπολογισμού (για γήπεδα εκτός σχεδίου, εκτός ΖΟΕ, εκτός ΓΠΣ)ΚΑΕ 83894
 • Διπλότυπο/α είσπραξης των παραπάνω εισφορών στους αντίστοιχους κωδικούς
 • Παραστατικά πληρωμής εισφοράς Πράσινου Ταμείου
 • Ορθότητα ΑΦΜ και ονοματεπώνυμου κυρίου του έργου στο/α διπλότυπο/α είσπραξης
 • Πίνακες υπολογισμού αριθμού ημερών εργασίας με σφραγίδα/υπογραφή μηχανικού (ΕΦΚΑ)
 • Συμφωνία εμβαδών πινάκων με εμβαδά διαγράμματος κάλυψης (ΕΦΚΑ)
 • Συμφωνία εμβαδών πινάκων με εμβαδά πίνακα δόμησης αίτησης (ΕΦΚΑ)
 • Έντυπο απόδοσης ΑΜΟΕ ή έντυπο μεταβολής οικοδομοτεχνικού έργου (ΕΦΚΑ)
 • Σημείωμα κατάθεσης εισφορών για έκδοση οικοδομικής άδειας (ΕΦΚΑ)
 • Ενημερωτικό σημείωμα (ΕΦΚΑ)
 • Παραστατικό πληρωμής προκαταβολής (ΕΦΚΑ)
 • Ταύτιση αριθμού ημερών εργασίας πινάκων μηχανικού με έγγραφα ΕΦΚΑ

Η Προϊσταμένη  Δ/νσης

Αντωνία Σαρακίνη

Αγρονόμος  Τοπογράφος Μηχανικός