Aνοιχτή επιστολή προς Δημάρχους – Στελέχωση ΥΔΟΜ Δ.Ήλιδας

Η Ν.Ε.Ηλείας απέστειλε την παρακάτω ανοιχτή επιστολή (αρ.πρωτ.05/30.01.2023) προς τους Δημάρχους Ήλιδας, Ανδραβίδας-Κυλλήνης , Πηνειού και Αρχαίας Ολυμπίας με θέμα την ανάγκη άμεσης στελέχωσης της ΥΔΟΜ Δ.Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: “ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ για τις ΥΔΟΜ – Στελέχωση τώρα ή λουκέτο


Σχετ. 1)Έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος με
αρ.πρωτ.οικ.26383/Δ5/2372/23.12.2022
2)Επιστολή του ΤΕΕ – Ν.Ε.Ηλείας προς τους Βουλευτές Ηλείας με αρ.πρωτ.
8/14.10.2022


Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,


γνωρίζετε και γνωρίζουμε πολύ καλά την κατάσταση των ΥΔΟΜ του Ν.Ηλείας.
Δυστυχώς φτάσαμε στο οριακό σημείο που πρέπει να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε την
λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης που να εξυπηρετεί το Δήμο σας ή όχι.
Όπως πολύ αναλυτικά περιγράφεται στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα για τα οποία έχετε
λάβει γνώση, η κατάσταση της ΥΔΟΜ Δ.Ήλιδας η οποία εξυπηρετεί τους Δήμους Ήλιδας,
Ανδραβίδας-Κυλλήνης , Πηνειού και Αρχαίας Ολυμπίας (σε τμήμα του) είναι πλέον
“θνήσκουσα”.
Κατόπιν επαφών μας με το Δήμαρχο Ήλιδας, ενημερωθήκαμε ότι πλην της
Διευθύντριας Μηχανικού Π.Ε. , ενός Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. και μιας διοικητικής
υπαλλήλου μετά και την τελευταία αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης , δεν μπορεί να
διαθέσει επιπλέον υπάλληλο. Αυτό σημαίνει ότι εάν η υπηρεσία παραμείνει σε λειτουργία,
θα υπολειτουργεί και θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τον Δήμο Ήλιδας ενώ δεν θα
δύναται να παρέχει διοικητική υποστήριξη στους λοιπούς Δήμους που έως τώρα το έκανε.
Κάτι τέτοιο θα σήμαινε διακοπή οικοδομικών εργασιών ,ιδιωτικών και δημοσίων έργων
στα οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Θα ήταν άσκοπο να αναφέρουμε τις
συνέπειες που θα έχει αυτό το “λουκέτο” για τα έσοδα του Δήμου σας, την τοπική
κοινωνία όπως και την αναμενόμενη αγανάκτηση πολιτών και επαγγελματιών που θίγονται
άμεσα (μηχανικοί, εργολάβοι, τεχνίτες).
Βάσει του ισχύοντος Ν.4954/22 (ΦΕΚ 136/Α/2022) όπως τροποποίησε το Ν.3852/2010
και ειδικότερα το άρθρο 97Α έχουμε ως δεδομένα ότι :
Από την 1η .1. 2023 παύει η δυνατότητα σύστασης νέων Υ.ΔΟΜ.
● Η ελάχιστη στελέχωση Υπηρεσιών Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος
στελεχώνονται από 3 Μηχανικούς Π.Ε. και 2 μηχανικούς Τ.Ε.
● Αν δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση , με ευθύνη του οικείου δημάρχου, οι
αρμοδιότητες της Υ.ΔΟΜ. ασκούνται είτε με συμβάσεις διαδημοτικής και
διαβαθμιδικής συνεργασίας με δήμους και περιφέρειες , κατά το άρθρο 99 του
ν.3852/2010 (Α’87) είτε από τις Υ.ΔΟΜ. των δήμων που παρέχουν διοικητική υποστήριξη
έστω και σε άλλο δήμο.

Κύριε Δήμαρχε,


έχουμε πλήρη επίγνωση των ελαχίστων δυνατοτήτων που ήδη διαθέτετε σε επιστημονικό
προσωπικό.Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για να σας απαλλάξει των ευθυνών σας.
Σας καλούμε , να “βάλετε πλάτη” και να στηρίξετε έστω την ύστατη στιγμή και με όποιο
μέσο διαθέτετε , τη λειτουργία της μοναδικής ΥΔΟΜ που καλύπτει το σύνολο της
Βορεινής Ηλείας.
Καλούμε τον Δήμαρχο Ήλιδας να απευθύνει αίτημα προς τους Δήμους
Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Πηνειού και Αρχαίας Ολυμπίας για την σύναψη διαδημοτικής
σύμβασης συνεργασίας κατά το άρθρο 99 του ν.3852/2010(Α87) όπως και να καταβάλλει
κάθε προσπάθεια για την επιπλέον στελέχωση της υπηρεσίας.
Καλούμε τους Δημάρχους Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Πηνειού και Αρχαίας
Ολυμπίας να ανταποκριθούν άμεσα στην προσπάθεια διάσωσης της Υ.ΔΟΜ. Δ.Ήλιδας και
να εργαστούν για την άμεση στελέχωσή της.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο θα αναμένει τις σχετικές αποφάσεις σας έως και την λήξη
της Πανελλαδικής απεργίας της Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ στις 13 Φεβρουαρίου την οποία θέτουμε
ως ορόσημο και αμέσως μετά θα προβούμε σε σχεδιασμό δραστικότερων κινητοποιήσεων.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια.
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Δ. Γεωργακόπουλος
Διπλ.Πολιτικός μηχανικός
Νομαρχιακή Επιτροπή Ηλείας
Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας

Tagged , , , , , .