ΣΥΠΟΘΑ Β’ – Στοιχεία Επικοινωνίας

Κατόπιν του εγγράφου με αρ.πρωτ.οικ.22/4.11.2022 του ΣΥΠΟΘΑ Β’ σας κοινοποιούμε το κείμενο που αφορά τα στοιχεία επικοινωνίας του ΣΥΠΟΘΑ Β’ όπως αυτό έχει συγκροτηθεί.Τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν προστεθεί ενημερώνοντας την σχετική σελίδα “Χρήσιμοι Σύνδεσμοι” του teeilias.gr “https://www.teeilias.gr/%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%b9/

Θέμα : Ενημέρωση στοιχείων διεύθυνσης και επικοινωνίας του ΣΥΠΟΘΑ Β Π.Ε. Ηλείας.
Σχετ : Η υπ’ αρ. 80108/19-5-2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 434/ΥΟΔΔ/26-5-2022).
Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στα πλαίσια λειτουργίας του εν λόγω οργάνου, σας
γνωστοποιούμε τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΣΥΠΟΘΑ Β Π.Ε. Ηλείας.

Ταχ. Δ/νση : Τ. Πετροπούλου 2
Ταχ. Κώδικας : 27131
Τηλέφωνο : Πρόεδρος, Αντωνόπουλος Γεώργιος, 26213 – 62654
Γραμματέας, Μαριολοπούλου Αντωνία, 26213 – 62650
E – mail : sypothahleias@1489.syzefxis.gov.gr