Οικονομική προσφορά

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς – Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ηλείας

“Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων(ισολογισμών-απολογισμών-αποτελεσμάτων χρήσης) του ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού χρήσης ετών 2015-2020 για την υποστήριξη της ΔΤΕΠΕ Ηλείας στην άσκηση εποπτείας των αντικειμένων του Οργανισμού» με ενάριθμο 2022ΚΑΠ1413001 και Κ.Α.Ε. 02.03.071.9779.01.0002.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο.

https://drive.google.com/file/d/1-CXclG06LOL83ZRnrqRGocrNoAwk1R0l/view?usp=sharing