Έργο “Βελτίωσης” της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου – Επιστολή προς Γ.Γ.Υποδομών

Η Ν.Ε. Ηλείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος συνέταξε και απέστειλε σήμερα την κάτωθι επιστολή προς την κ.Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών κ.Γεράρδη Μαρία-Έλλη.

ΘΕΜΑ: Εντοπισμός προβλημάτων στο εν εξελίξει έργο  «Επείγουσες παρεμβάσεις αναβάθμισης οδικής ασφάλειας στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) Πατρών –Πύργου», 

Αξιότιμη κ. Γενική Γραμματέα

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή που έχει ως θέμα το εξελισσόμενο έργο «Επείγουσες παρεμβάσεις αναβάθμισης οδικής ασφάλειας στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) Πατρών –Πύργου», και αφορά τα έργα βελτίωσης της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου,  προκειμένου να θέσουμε , μέσω ερωτημάτων τους προβληματισμούς μας σχετικά με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται.

1. Σε αρκετά σημεία της οδού όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σήμερα , περιορίζεται το πλάτος κυκλοφορίας σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση ,χωρίς την ύπαρξη ΛΕΑ ,διαμορφώνοντας μία κεντρική ζώνη απαγόρευσης κυκλοφορίας με χρήση  διαγράμμισης και πλαστικών κορυνών.

1.1. Για ποιο λόγο , δεδομένου ότι η ζώνη απαλλοτρίωσης της οδού είναι σαφώς ευρύτερη της ζώνης κατάληψης της υφιστάμενης οδού δεν προβλέφθηκε επέκταση της ζώνης κυκλοφορίας ώστε να υπάρχει τουλάχιστον διαθέσιμη μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ);

Σημειώνουμε ότι η οδός διέρχεται και διαμέσου οικισμών όπου εκτελούν δρομολόγια λεωφορεία και απορριμματοφόρα τα οποία κάνουν συχνές στάσεις κατά μήκος της «Εθνικής Οδού».

1.2. Υπάρχουν επαρκή τμήματα διαμόρφωσης της οδού με τρείς λωρίδες κυκλοφορίας (δύο στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας και ένα στο αντίθετο με εναλλαγή ανά κάποια απόσταση) με ασφαλή σε μήκος τμήματα συναρμογής) ώστε να είναι εφικτή η προσπέραση βαρέων οχημάτων ή οχημάτων άμεσης ανάγκης ανά τακτά διαστήματα ; Σε ποια σημεία έχουν αυτά προβλεφθεί?

1.3. Πώς θα αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της πολύ επικίνδυνης πλέον  παράνομης προσπέρασης που πιθανότατα θα οδηγήσει ο περιορισμός της κυκλοφορίας στο ένα ρεύμα, με χρήση της κεντρικής αποκλεισμένης με πλαστικές κορύνες λωρίδας;

1.4   Πώς θα αντιμετωπισθούν πιθανά φαινόμενα αυθαίρετης αποξήλωσης των πλαστικών κορυνών; Yπάρχει πρόβλεψη διαρκούς επίβλεψης και συντήρησης της οδού μετά το πέρας των εργασιών;

2. Ήδη, από τις πρώτες ημέρες και στα τμήματα του έργου που έχουν ολοκληρωθεί, στα σημεία των κόμβων , λόγω των υφιστάμενων διαμορφώσεων με τις κορύνες διαχωρισμού και σε περιόδους υψηλού φόρτου ο κίνδυνος ατυχήματος πολλαπλασιάζεται καθώς διαπιστώνεται δυσλειτουργία στην αριστερόστροφη κίνηση των βαρέων κυρίως οχημάτων που εισέρχονται στον κόμβο από δευτερέουσα οδό. Υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης σε όλους τους κόμβους ; Αν ναι ποιο το χρονοδιάγραμμα αυτών των εργασιών.

3. Με δεδομένο ότι δεν προβλέπονται έργα διαμόρφωσης νησίδων ούτως ώστε να αποκλειστεί ο παράγοντας θάμβωσης από τα φώτα των αντίθετα κινούμενων οχημάτων οι συνθήκες νυχτερινής οδήγησης επιβαρύνονται επιπλέον.

Yπάρχουν αναφορές από ιατρικούς επιστήμονες ότι κατά τη νυχτερινή οδήγηση ,η επαναλαμβανόμενη για ώρα αντανάκλαση των φωσφοριζόντων επιφανειών των πολύ πυκνά τοποθετημένων κορύνων προκαλεί διαταραχή του οπτικού πεδίου και κόπωση του οδηγού.

Υπάρχει πρόβλεψη για ηλεκτροφωτισμό κατά μήκος της οδού ώστε να περιοριστεί αυτός ο παράγοντας κινδύνου;

Αν δεν προκύπτει κάτι τέτοιο εκ της συμβάσεως , κατά τη γνώμη μας επιβάλλεται να προβλεφθεί άμεσα σε νέο έργο .

Αξιότιμη Κυρία Γενική Γραμματέα,

Η «αιματοβαμμένη» οδός Πατρών-Πύργου αποτελεί για τον κόσμο της Ηλείας και της Δυτικής Ελλάδας ευρύτερα ανοικτή πληγή. Η εκκίνηση των εργασιών κατασκευής της νέας Εθνικής Οδού αποτέλεσαν χαρμόσυνη είδηση όπως και αυτό το πολύ σημαντικό έργο βελτίωσης της υφιστάμενης οδού. Είναι κρίμα να «ακυρωθεί» ως προσπάθεια λόγω κάποιων αστοχιών στον σχεδιασμό του.

Παρακαλούμε θερμά όπως μεταφέρετε τους προβληματισμούς μας στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών και τους λοιπούς εμπλεκόμενους στο εν λόγω έργο. 

          Ο Πρόεδρος

Χρήστος Δ. Γεωργακόπουλος

  Διπλ.Πολιτικός μηχανικός

Νομαρχιακή Επιτροπή Ηλείας

Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας

Tagged , , , .