Ταυτότητα Κτιρίου-Παράταση-Αμοιβές

Η Ν.Ε.Ηλείας του ΤΕΕ απέστειλε την ακόλουθη επιστολή προς στον Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΔΕ με κοινοποίηση στον Πρόεδρο ΤΕΕ (Κεντρικό Τμήμα).

ΘΕΜΑ: Ταυτότητα Κτιρίου – Παράταση και αμοιβές

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

με το έγγραφό μας αυτό, θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε την αγωνία όλων των συναδέλφων ελεύθερων επαγγελματιών σχετικά με την επικείμενη υποχρεωτική έναρξη της διαδικασίας συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου από την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Αναφερόμαστε κυρίως σε δύο βασικά ζητήματα και προεκτάσεις της εφαρμογής του νόμου που έχουν να κάνουν  με την χρονική πίεση και με τις εκτιμώμενες αμοιβές για την συγκεκριμένη εργασία μηχανικού.

             Όσον αφορά το προφανές ,το διάστημα του ενός μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι εξαιρετικά στενό.Αυτό γιατί αφενός πρέπει η διαδικασία να γίνει κτήμα του μηχανικού ώστε να αποφευχθούν λάθη (που δεν διορθώνονται) αλλά και για να μπορέσουν να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία του άρθρου 54 του ν.4495/17 και κυρίως των σχεδίων της οικοδομικής άδειας (όλων των σχεδίων -όλων των  μελετών καθώς δεν διευκρινίζεται αν αφορά μόνον τα αρχιτεκτονικά) από τις ΥΔΟΜ , οι οποίες υπολειτουργούν εδώ και αρκετούς μήνες λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον COVID-19. Θεωρούμε αυτονόητη την διεκδίκηση από μέρους μας , παράτασης της δοκιμαστικής λειτουργίας κατά 3 μήνες τουλάχιστον , ειδάλλως θα οδηγηθούμε σε πάγωμα των εργασιών έκδοσης οικοδομικών αδειών & μικρής κλίμακας όπως και των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης , για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

             Σε σχέση με τις εκτιμώμενες αμοιβές του μηχανικού και επειδή κάποιοι έχουν ήδη σπεύσει να προκαταβάλουν τους πολίτες ότι πρόκειται για μια “ασήμαντη” διαδικασία όπου διαμέσου της “ελεύθερης συμφωνίας” με το μηχανικό θα επιτυγχάνουν πολύ καλές τιμές, πιστεύουμε ότι θα πρέπει το Τεχνικό Επιμελητήριο να ανακοινώσει επίσημα στα ΜΜΕ την θεσμοθετημένη “Νόμιμη” αμοιβή , η οποία  υπολογίζεται επακριβώς από το ηλεκτρονικό σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ και η οποία μας ζητείται σε κάθε οικοδομική άδεια να συμπληρώνεται ως πληροφορία.

             Προτεινούμε συγκεκριμένα να διαμορφωθούν παραδείγματα ούτως ώστε οι συνάδελφοι να αντιληφθούν τόσο το μέγεθος  αλλά και τις  ευθύνες της συγκεκριμένης εργασίας και εν συνεχεία να διαμορφώσουν τις αποκαλούμενες “συμφωνηθείσες αμοιβές” στα αρμόζοντα επίπεδα.
Ενδεικτικά περιγράφουμε παρακάτω το εξής παράδειγμα ενός διαμερίσματος -οριζόντιας ιδιοκτησίας εμβαδού 100 τετραγωνικών μέτρων σε πολυόροφη οικοδομή.

Για τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας της εν λόγω Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας  σύμφωνα με την παρ.1α του Άρθρου 54 του ν.4495/17 όπως αυτή διαμορφώθηκε τελικώς με το Ν.4759/20 απαιτούνται:

·         Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου με τις αναθεωρήσεις της . Απαιτείται η επίσκεψη του μηχανικού στην αρμόδια ΥΔΟΜ και η θέωρηση αντίγραφου.

·         Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια(όλα τα σχέδια όχι μόνον τα αρχιτεκτονικά !) καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ .Εάν δεν υπάρχουν σχέδια , εκδίδεται βεβαίωση για την απώλεια από την ΥΔΟΜ.

Απαιτείται η επίσκεψη του μηχανικού στην ΥΔΟΜ και το σκανάρισμα όλων των σχεδίων της οικοδομικής άδειας. Σε περίπτωση απώλειας , η προμήθεια από την ΥΔΟΜ κατόπιν αιτήσεως , της βεβαίωσης για την απώλεια των στοιχείων φακέλου.

Ο εκτιμώμενος χρόνος εργασίας για τη συγκεκριμένη εργασία είναι 3 ώρες.

·         Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του διαμερίσματος .

 Εφόσον δεν έχει εκδοθεί απαιτείται η έκδοση του πιστοποιητικού από το μηχανικό.

Νόμιμη αμοιβή  για το συγκεκριμένο διαμέρισμα 300 ευρώ+ΦΠΑ.

·         Το Πιστοποιητικό Ελέγχου της Κατασκευής (ΠΕΚ).

Εφόσον έχει εκδοθεί , το προμηθεύεται ο μηχανικός από την ΥΔΟΜ.

·         Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.

Εφόσον έχει γίνει ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών και ο μηχανικός της ρύθμισης είναι άλλος από αυτόν που καλείται να συμπληρώσει την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, απαιτείται η συλλογή των συγκεκριμένων στοιχείων της ρύθμισης με εκτιμώμενο χρόνο εργασίας 1 ώρα.

·         Σχέδια Κατόψεων του διαμερίσματος (εφόσον δεν ταυτίζονται επακριβώς με τα σχέδια της οικ.αδείας και εφόσον δεν έχει προηγηθεί ρύθμιση αυθαιρέτου).

Απαιτείται επίσκεψη και αποτύπωση του διαμερίσματος. Νόμιμη αμοιβή αποτύπωσης διαμερίσματος 458,12 +ΦΠΑ.

·         Δελτίο Δομικής Τρωτότητας – Τεχνική Έκθεση Στατικού Ελέγχου ή Μελέτη Στατικής Επάρκειας (εφόσον έχει γίνει υπαγωγή σε νόμο ρύθμισης αυθαιρέτου).

·         Πίνακας Χιλιοστών και μελέτη κατανομής δαπανών.

Απαιτείται η χορήγηση του πίνακα από τον Ιδιοκτήτη ή τον Συμβολαιογράφο στο μηχανικό και το σκανάρισμα του εντύπου.

·         Εργασία επιτόπιου ελέγχου και εξακρίβωσης της νομιμότητας του διαμερίσματος σε σύγκριση με την οικοδομική άδεια.Εκτιμώμενος χρόνος εργασίας 2 ώρες.

·         Εργασία συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού φακέλου στην πλατφόρμα του ΤΕΕ και έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας της Ηλ.Ταυτότητας.Εκτιμώμενος χρόνος εργασίας 1 ώρα.

Συμπερασματικά για  τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας ενός διαμερίσματος  100τ.μ. απαιτούνται  κατ’ελάχιστον 7 ώρες εργασίας οι οποίες ισοδυναμούν με 490,73 ευρώ + ΦΠΑ(μηχανικός με 11-20 έτη εμπειρίας) και επιπλέον κόστος 300 ευρώ+ΦΠΑ για το ενεργειακό πιστοποιητικό και 458,12+ΦΠΑ ευρώ για την σύνταξη κάτοψης του διαμερίσματος. Επιπλέον η διαδικασία επιβαρύνεται με το κόστος σκαναρίσματος των απαιτούμενων σχεδίων το οποίο διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση.  Όλα τα ανωτέρω φυσικά δεν ισχύουν και το κόστος είναι σαφώς μεγαλύτερο εάν διαπιστωθούν παραβάσεις και απαιτηθεί επιπλέον η υπαγωγή στο ν.4495/17 των υπερβάσεων.
Τα ανωτέρω κατατίθενται ως ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού των “νόμιμων” βάσει ΤΕΕ και νομοθεσίας αμοιβών το οποίο παρακαλούμε θερμά να ληφθεί υπόψη από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΔΕ και να προβούμε άμεσα σε κινήσεις τόσο διεκδίκησης της παράτασης της ασφυκτικής προθεσμίας , όσο και στην επικοινωνία και ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με τη διαδικασία και τις νόμιμες αμοιβές οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αποφυγή φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού και εξευτελισμού (περαιτέρω) του επαγγέλματος του μηχανικού.

Ο Πρόεδρος της Ν.Ε.Ηλείας του ΤΕΕ/ΤΔΕ

Χρήστος Δ. Γεωργακόπουλος

  Διπλ.Πολιτικός μηχανικός

Tagged , , , .