Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.

Στις 23-10-2020 συνεδρίασε η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηλείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου με θέμα την ανάδειξη του νέου ΔΣ  από τα μέλη της, τα οποία εκλέχθηκαν μετά τις πανελλαδικές εκλογές του ΤΕΕ της 3ης Νοεμβρίου 2019. Η καθυστέρηση οφείλεται στην αδυναμία συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τμήματος Δυτικής Ελλάδας λόγω των περιοριστικών μέτρων του Covid-19.

 Η νέα σύνθεση της Νομαρχιακής Επιτροπής που προέκυψε από την εκλογική διαδικασία είναι :

 Πρόεδρος: Χρήστος Γεωργακόπουλος του Δημητρίου – Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτα (Γιούλη) Τσακιρίδου του Αλέξανδρου- Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γραμματέας: Σπύρος Καράμπελας του Αντωνίου – Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Μέλος: Βασίλειος Παναγόπουλος του Σωτηρίου – Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος: Διονύσιος Μπέλτσος του Ιωάννη – Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός

Η Νομαρχιακή Επιτροπή θα συνεδριάσει πάλι την Τετάρτη 4-11-2020 με αντικείμενο τον καθορισμό στόχων και δράσεων για το αμέσως επόμενο διάστημα της τριετούς θητείας του νέου Δ.Σ.