Εξετάσεις για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Οκτώβριος-Νοέμβριος 2020

Το ΤΕΕ προκηρύσσει τις εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» για την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2020.

Για πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: