Κορωνοϊός-Μέτρα στήριξης των μηχανικών

αρ.Πρωτ. 05/2020

                                                         Πύργος,18 Mαρτίου 2020

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προς τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος κ.Βασίλη Αϊβαλή

Αγαπητέ κ.Πρόεδρε,

Λόγω της παρούσας δύσκολης συγκυρίας και καθώς διανύουμε, όπως  πολύ ορθά περιέγραψε ο Πρωθυπουργός  , μία «εμπόλεμη» περίοδο , ο κλάδος των μηχανικών όπως πολύ καλά γνωρίζετε έχει υποστεί οικονομική καθίζηση .

Δραστηριότητες μηχανικού οι οποίες βρίσκονταν σε εξέλιξη λόγω του κλίματος ανάκαμψης που είχε διαμορφωθεί πριν την εκδήλωση της επιδημίας, έχουν σήμερα παγώσει ή ακόμα και ακυρωθεί. Μιλάμε για μελέτες ανέγερσης νέων τουριστικών ή επαγγελματικών κτιρίων, έργα ανέγερσης κατοικίων ή ανακαίνισης , ρυθμίσεις αυθαιρέτων,  μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης και πολλά άλλα . Αυτό έχει συμβεί σε καθολικό ποσοστό , σε όλη την Ελληνική Επικράτεια αλλά και σε πολύ μεγάλο βαθμό στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος και του Νομού Ηλείας ο οποίος ήταν και παραμένει ένας από τους περισσότερο πληγωμένους από την επιδημία Νομούς.

Οι συνάδελφοι μηχανικοί πλέον , και κατόπιν των μέτρων προστασίας που ελήφθησαν από την Κυβέρνηση, σεβόμενοι το προσωπικό τους αλλά και την προστασία της ατομικής και οικογενειακής τους υγείας, έχουν κλείσει τα γραφεία τους , που ούτως ή άλλως υπολειτουργούσαν λόγω της έλλειψης αντικειμένου.Με δεδομένο μάλιστα ότι οι δημόσιες υπηρεσίες ΥΔΟΜ και Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Ηλείας είναι κλειστές για το κοινό , οι φάκελοι που είναι σε εκκρεμότητα δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν ενώ αυτόχρονα η εργασία σε εργοτάξια, οι αυτοψίες και οι επαγγελματικές συναντήσεις έχουν καταστεί αδύνατες. Σημαντικό επίσης πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Έργων και Μελετών λόγω των στενών προθεσμιών στις διαγωνιστικές διαδικασίες (δημοπρασίες).

Κύριε Πρόεδρε, παρακαλούμε θερμά  να μεταφέρετε προς το Κεντρικό ΤΕΕ και τα αρμόδια Υπουργεία την ανάγκη λήψης μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της επιδημίας που επηρεάζουν το επάγγελμα του μηχανικού και συνίστανται εκ των  παρακάτω ενεργειών και κατευθύνσεων:

 • Μέτρα για την ελάφρυνση του μισθολογικού και ασφαλιστικού βάρους 
  1. Κάλυψη του κόστους ασφάλισης του εργαζόμενου προσωπικού σε ποσοστό 100% για τους μήνες που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα
  2. Αναστολή των ατομικών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ για τους μήνες που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα και κάλυψη του κόστους ατομικής ασφάλισης των μηχανικών σε ποσοστό 50% για τους άνω της 5 ετίας και 100% για τους νέους μηχανικούς έως 31/12/2020.
  3. Έκπτωση φόρου εισοδήματος σε ετήσιο ποσοστό ανάλογο του χρονικού διαστήματος που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα
  4. Έκτατο επίδομα σε μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες και στους μισθωτούς εργαζόμενους σε τεχνικές εταιρείες
  5. Εφαρμογή ετησίων προγραμμάτων ΕΣΠΑ ενίσχυσης των ελευθέρων επαγγελματιών για τα έτης 2020-2021-2022 για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας (ενοίκια,μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος κ.α.) καθώς και άτοκα δάνεια χορηγούμενα από το Τραπεζικό Σύστημα με στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
 • Μέτρα-Κίνητρα για τη  στήριξη μηχανικών και πολιτών
  1. Παράταση της προθεσμίας της 30/6/2020 ισχύος του Ν.4495/17 κατά ένα έτος για όλες τις κατηγορίες αυθαιρέτων
  2. Παράταση της υποχρέωσης υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών των δηλώσεων του ν.4178/13 και 4495/17 έως τις 30/6/2021
  3. Μείωση των προστίμων του ν.4495/17 κατά 10% για όλους και 30% για τους αποδεδειγμένα θιγόμενους από τα περιοριστικά μέτρα (π.χ. για τους επαγγελματίες που υποχρεούνται σε κλείσιμο των επιχειρήσεών τους)
  4. Εφαρμογή του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’οίκον» αμέσως μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων με πολλαπλασιασμό των κονδυλίων και επανεξέταση του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής των αιτήσεων  προς το πιο λειτουργικό και το πιο δίκαιο
  5. Διεκδίκηση παράτασης των προγραμμάτων επιδότησης ΕΣΠΑ και LEADER για τις τουριστικές και λοιπές επιδοτούμενες επιχειρήσεις κατά τουλάχιστον 2 έτη
  6. Παράταση στην εφαρμογή της υποχρέωσης για νέα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 2 έτη
  7. Εφαρμογή άμεσα μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων ,προγραμμάτων επιδότησης για την στατική ενίσχυση των κτιριακών εγκαταστάσεων
  8. Κλείσιμο των Γραφείων Κτηματογράφησης και παράταση στις διαδικασίες δήλωσης ιδιοκτησίας χωρίς πρόστιμα για τους πολίτες έως τη λήξη των περιοριστικών μέτρων

Επιπλέον των ανωτέρω υιοθετούμε όλα τα προτεινόμενα από τον ΣΕΓΜ μέτρα στήριξης των Μελετητικών Γραφείων Δημοσίων έργων στην επιστολή που απέστειλε προς τα Υπουργεία  Υποδομών, Ανάπτυξης και Εσωτερικών και την οποία σας επισυνάπτω.

Τα ανωτέρω μέτρα ανακούφισης και κίνητρα στήριξης των συναδέλφων τίθενται στη διάθεσή σας προς επεξεργασία και προώθηση προς τους αρμόδιους Φορείς με την ευχή να γίνουν αποδεκτά.

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προετοιμαστούμε να βιώσουμε ως κλάδος δυσμενέστερη από την κρίση οικονομική περίοδο.

        Ο Πρόεδρος

      Χρήστος Δ. Γεωργακόπουλος

       Διπλ.Πολιτικός Μηχανικός