Απαντητικό έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο στο αίτημα του ΤΕΕ Ηλείας

Διαβάστε το απαντητικό έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο στο υπ’αριθμ.29/2019 έγγραφό του ΤΕΕ Ηλείας στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://drive.google.com/open?id=1BxRs8dRjx-NAVlKoVCMP3u-htoGQeMy2