Ημερίδα ΤΕΕ – “Έξυπνη πόλη” – Πύργος – Σάββατο 14/9/2019