Μηνιαία εισφορά 2.00 ευρώ στο λογαριασμό των αμοιβών μηχανικών της ΕΤΕ

Συνάδελφοι εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής.
Όσοι από εσάς διατηρούν στην Εθνική Τράπεζα λογαριασμό αμοιβών ο οποίος έχει τον τίτλο “Εθνικός Όψεως” , από 9/9/2019 μετατρέπεται αυτόματα από την τράπεζα σε “business basic” με μηνιαία εισφορά 2,00 ευρώ.
Ωστόσο , όσοι από εσάς δεν ασκούν και εμπορική δραστηριότητα , δεν απαιτείται να διατηρούν λογαριασμό όψεως , αρκεί να τον μετατρέψουν με αίτησή τους στο κατάστημα της Τράπεζας σε “Τρεχούμενο Επαγγελματικό Plus” (για όσους δεν έχουν ήδη τέτοιας μορφής λογαριασμό αμοιβων).Ο εν λόγω λογαριασμός δεν έχει μηνιαία επιβάρυνση … επί του παρόντος.
Υπενθυμίζουμε πάντα τη μη υποχρέωση καταβολής των αμοιβών στο σχετικό λογαριασμό από 2-7-2011 (βλ.σχετικό έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ΑΤΤΙΚΗΣ-  https://drive.google.com/open… ) εξαιρουμένης βέβαια της απαίτησης κατάθεσης αμοιβής άνω του ελαχίστου ποσού όπως ορίζει η εκάστοτε φορολογική νομοθεσία.

Νομαρχιακή Επιτροπή Ηλείας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτ.Ελλάδας