Αγγελία για πρόσληψη μηχανικών

“Η Κοινοπραξία με την επωνυμία “Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016”, ως Ανάδοχος του έργου “Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας“, ζητά συναδέλφους Αγρονόμους Τοπογράφους και Πολιτικούς Μηχανικούς για τη στελέχωση του Γραφείου Κτηματογράφησης.
Αποστολή βιογραφικών στο email: kt5.18.management@gmail.com
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 2790882 “