Ημερίδα με θέμα την λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος e-Aδειες-ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας

Ημερίδα παρουσίασης – ενημέρωσης του συστήματος e-Άδειες από το ΤΕΕ/Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Κεντρικό ΤΕΕ και το ΥΠΕΝ,
την Τρίτη 2/10/2019 και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΔΕ (Τριών Ναυάρχων 40) στην Πάτρα.
Η ημερίδα πραγματοποιείται προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι για τις Διαδικασίες Ηλεκτρονικής Υποβολής, Ελέγχου και ‘Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες.
Σημειώνεται ότι με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα η κανονική υποχρεωτική λειτουργία του συστήματος προβλέπεται στις 15/10/2018, ενώ σήμερα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.