Παράταση διαδικασία Κτηματογράφησης Αμαλιάδας-Λαστέικα-Κολίρι-Αγ.Γεώργιος

Σύμφωνα με το υπ. Αριθμ. 7/6/08-03-2018, πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές του προκαποδιστριακού Δήμου Αμαλιάδας και των κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου, Κολιρίου και Λασταίικων,παρατείνεται έως τις 18-06-2018.