ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Αμαλιάδα-Άγιος Γεώργιος-Λασταίικα-Κολίρι)

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18/12/2017 ξεκίνησε η διαδικασία Κτηματογράφησης και συγκεκριμένα η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας για τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων του προ-Καποδιστριακού Δήμου Αμαλιάδας , και των Ο.Τ.Α. Αγίου Γεωργίου , Κολιρίου και Λασταιίκων. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων λήγει στις 19/03/2018 για τους κατοίκους εσωτερικού και στις 18/06/2018 για τους κατοίκους εξωτερικού.

Σημειώνουμε ότι η ορθή δήλωση του ακινήτου (ή δυνατόν με κατάθεση τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτημένου σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ’87) είναι πολύ σημαντική έχοντας υπόψη ότι αποκλίσεις στα εμβαδά των γεωτεμαχίων οι οποίες θα προκύψουν αργότερα , άνω των επιτρεπόμενων ορίων του κτηματολογίου,προκειμένου να διορθωθούν θα απαιτούν μία εξαιρετικά επίπονη διαδικασία για τον πολίτη.

Η συλλογή των δηλώσεων ιδιοκτησίας γίνεται στα κάτωθι γραφεία :

1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Αφορά τον προ-Καποδιστριακό Δήμο Αμαλιάδας – Δείτε τα όρια του Δήμου εδώ εναλλακτικά εδώ

Πληροφορίες για το Κτηματολογικό γραφείο στην παρακάτω διεύθυνση:
www.ktimatologio.gr/Pages/SearchOffices.aspx?c=15019

2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (2)
Αφορά τις περιοχές των Τ.Κ.Αγίου Γεωργίου-Λασταιίκων-Κολυρίου

Δείτε τα όρια της Τ.Κ.Αγίου Γεωργίου των Λασταιίκων-Περιοχή Οικισμού 1Περιοχή Αναδασμού Λασταιίκων 2 και του Κολιρίου

Εναλλακτικά δείτε τα όρια των ανωτέρω Ο.Τ.Α. στη σελίδα του γραφείου Κτηματογράφησης πατώντας εδώ.

Πληροφορίες για το Κτηματολογικό γραφείο στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.ktimatologio.gr/Pages/SearchOffices.aspx?c=15005

Τα φυσικά πρόσωπα συμπληρώνουν το έντυπο Δ1 το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ σε μορφή pdf επεξεργάσιμου.

Εφόσον είστε μέλος του ΤΕΕ και επιθυμείτε να λάβετε το σχετικό αρχείο Δ1 σε μορφή word (ώστε να μπορεί να αποθηκευθεί) παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Νομαρχιακή Επιτροπή Ηλείας στο email: tee.n.ilias@gmail.com

Tα νομικά πρόσωπα συμπληρώνουν το έντυπο Δ2 το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ σε μορφή pdf επεξεργάσιμου.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των εντύπων και τη διαδικασία της κτηματογράφησης μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα του γραφείου Κτηματογράφησης Αμαλιάδας στη διεύθυνση http://www.ktimatologio-amaliadas.gr  η στη σελίδα του Εθνικού Κτηματολογίου στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Pages/Kgcwbcv5d1GNBJFO.aspx 

Νομαρχιακή Επιτροπή Ηλείας
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας /ΤΔΕ