ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 28-6-2023 αρχίζει η διαδικασία Ανάρτησης Κτηματολογίου στις περιοχές ολόκληρου του Ν.Ηλείας (208 τοπικές κοινότητες) εκτός από την Δ.Κ. Λεχαινών, την Τ.Κ. Μανωλάδας, την Τ.Κ. Νέας Μανωλάδας, την Τ.Κ. Αρετής, την Δ.Κ. Αμαλιάδας, την Δ.Ε. Πύργου, την Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, την Τ.Κ. Λασταίικων και την Τ.Κ. Κολιρίου για τις οποίες είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε εκπονούνται στα πλαίσια άλλης σύμβασης οι σχετικές διαδικασίες κτηματογράφησης.

Η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων λήγει στις 28 Αυγούστου 2023 για του κατοίκους εσωτερικού και στις 30 Οκτωβρίου 2023 για τους κατοίκους εξωτερικού.

Διαβάστε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου των “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” & “ΚΤΗΜΑ 2016”

https://drive.google.com/file/d/1rRjuWcQNi2zzzW3zySob4zwBlCCcChkt/view?usp=sharing