Ημερίδα ΤΕΕ – «Έξυπνη πόλη» – Πύργος – Σάββατο 14/9/2019